Oferty inwestycyjne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO DO NAPRAWY DRÓG GMINNYCH GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY KOSZĘCIN W 2020 R.”

Zgodnie z załącznikami Informacja dla Oferentów: osobą do kontaktów jest Pan Artur Wojtasik (34) 3576-100, w. 132