Deklaracja dostępności

śląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://koszecin.bipgmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-18

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (powód: multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020r.,)
  2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo, (powód: Dostępność plików cyfrowych - są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych oraz niektóre dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłane do Urzędu w celu publikacji na naszym BIPie)
  3. mapa placówek medycznych nie jest dostępna (powód: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Piotr Nowakowski , adres e-mail: ppiotr.nowakowski@gmail.com , telefon: 516055742.

Informacja zwrotna

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres   e-mail: koszecin@koszecin.pl lub telefonicznie pod nr: 343576100. Osoba odpowiedzialna – Monika Kryś.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, pod adresem internetowym www.rpo.gov.pl/pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście od strony ul. Powstańców Śląskich 10

Dostosowanie korytarzy

Wzdłuż korytarzy nie przebiegają bariery architektoniczne

Dostosowanie schodów

Wąskie przejścia, strome stopnie

Dostosowanie wind

Brak windy

Dostępność pochylni

Brak pochylni

Dostępność platform

Brak platform

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak dostępności

Dostosowanie parkingów

Parking z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Jest zgoda

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak dostępności

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2020 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Nowakowski
Ilość wyświetleń: 63
21 września 2020 09:23 (Piotr Nowakowski) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
21 września 2020 09:20 (Piotr Nowakowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 09:19 (Piotr Nowakowski) - Aktualizacja deklaracji dostepności.