Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa materiałów drogowych, teren Gminy Koszęcin

dostawa kruszywa naturalnego o granulacji 0-31,5 mm w ilości 1500 ton - miejsce dostawy teren gminy Koszęcin. Wielkość i termin każdorazowej dostawy będzie wynikać z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego telefonicznie. Dostarczone kruszywo winno stanowić odpowiedni materiał do wbudowania w podbudowy dróg niezależnie od kategorii...

Dostawa materiałów drogowych, teren Gminy Koszęcin

Dostawa kruszywa naturalnego o granulacji 0-31,5 mm w ilości 1500 ton - miejsce dostawy teren gminy Koszęcin. Wielkość i termin każdorazowej dostawy będzie wynikać z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego telefonicznie. Dostarczone kruszywo winno stanowić odpowiedni materiał do wbudowania w podbudowy dróg niezależnie od kategorii...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2007/2008 na terenie gminy Koszęcin.

Wykaz zadań : 1/ Rusinowice, Piłka. 2/ Sadów, Wierzbie. 3/ Irki, Rzyce, Nowy Dwór, Dolnik, Cieczowa. 4/ Koszęcin I. 5/ Koszęcin II, Brusiek. 6/ Prądy, Strzebiń I, Łazy. 7/ Strzebiń II, Dubiele, Bukowiec

„Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowej i Damrota w Koszęcinie”

1. Wykonanie przykanalików Dn 200 do kanalizacji deszczowej o łącznej długości- 126.65 m 2. Wykonanie wjazdów do posesji oraz chodnika z kostki brukowej gr.8 cm w łącznej ilości – 1 469.92 m2 3. Wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o powierzchni - 3 608 m2

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od DW 906 do miejscowości Rzyce, Gmina Koszęcin

1. Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy wraz z uwałowaniem na powierzchni 5040m2. 2.Uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym na powierzchni 5040 m2, grubości 8 cm- warstwa dolna 3. Uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym na powierzchni 5040 m2, grubości 8 cm- warstwa górna 4. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, powierzchnia...