Prawo Miejscowe

Zbiór aktów prawa miejscowego 2018

Treść uchwały

Data ogłoszenia

Numer Dziennika

Urzędowego /Pozycja

 

Uchwała nr 417/XLV/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

9.01.2019

210/2018

Uchwała nr 413/XLV/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2018  rok

12.01.2018

335/2018

Uchwała nr 421/XLV/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzoru druków w wymiarach podatkowych

12.01.2018

336/2018

Uchwała nr 434/XLVI/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 147/XI/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sadów i Rusinowice

29.01.2018

560/2018

Uchwała nr 444/XLVII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z budynku wielofunkcyjnego OSP w Sadowie

5.03.2018

1387/2018

Uchwała nr 443/XLVII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Koszęcin

5.03.2018

1386/2018

Uchwała nr 442/XLVII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

5.03.2018

1385/2018

Uchwała nr 447/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Brusiek przy ul. Kościelnej

 

12.04.2018 2600/2018
Uchwała nr 448/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łazy przy ulicy Drzymały
12.04.2018 2601/2018
Uchwała nr 449/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Prądy przy ulicy Krasickiego
12.04.2018 2602/2018
Uchwała nr 450/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sadów 12.04.2018 2603/2018
Uchwała nr 451/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między miejscowościami Sadów i Rusinowice wzdłuż drogi DPS 2331 12.04.2018 2604/2018
Uchwała nr 452/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie przy ulicy Sobieskiego 12.04.2018 2605/2018
Uchwała nr 453/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzebiń przy Dubielowskiej 12.04.2018 2606/2018
Uchwała nr 454/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wierzbie 12.04.2018 2607/2018
Uchwała nr 455/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie przy ul. Lublinieckiej 12.04.2018 2608/2018
Uchwała nr 470/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 9.04.2018 2453/2018
Uchwała nr 475/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Koszęcin 9.04.2018 2454/2018
Uchwała nr 476/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Koszęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 5.04.2018 2308/2018
Uchwała nr 482/XLIX/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rusinowice 11.05.2018 3219/2018
Uchwała nr 483/XLIX/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Koszęcin, instrumentem płatniczym 11.05.2018 3220/2018
Uchwała nr 484/XLIX/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert 11.05.2018 3221/2018
Uchwała nr 485/XLIX/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 11.05.2018 3222/2018
Uchwała nr 486/XLIX/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu instytucji upowszechniania kultury – Domu Kultury im. Walentego Roździeńskiego w Koszęcinie 11.05.2018 3223/2018
Uchwała nr 490/XLIX/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Koszęcin na stałe obwody głosowania 11.05.2018 3224/2018
Uchwała nr 509/L/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Koszęcin na stałe obwody głosowania 24.05.2018 3390/2018
Uchwała nr 510/L/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Koszęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 24.05.2018 3391/2018

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 19:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aniela Hypa
Ilość wyświetleń: 139
27 maja 2018 21:58 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2018 20:19 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2018 20:19 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)