Prawo Miejscowe

Zbiór aktów prawa miejscowego 2017

Treść uchwały

Data ogłoszenia

Numer Dziennika

Urzędowego /Pozycja

 

Uchwała nr 302/XXXII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2017 rok

9.01.2017

187/2017

Uchwała nr 315/XXXIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 8.02.2017 811/2017
Uchwała nr 317/XXXIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Koszęcin 8.02.2017 812/2017
Uchwała nr 321/XXXIII2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbie, dla terenów przy ul. Rolniczej 10.02.2017 868/2017
Uchwała nr 322/XXXIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piłka, dla terenów przy ul. Zielonej 10.02.2017 869/2017
Uchwała nr 323/XXXIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 8.02.2017 813/2017
Uchwała nr 327/XXXIV/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rusinowice 2.03.2017 1386/2017
Uchwała nr 333/XXXV/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 4.04.2017 2159/2017
Uchwała nr 334/XXXV/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Koszęcin 4.04.2017 2160/2017
Uchwała nr 335/XXXV/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Koszęcin 4.04.2017 2161/2017
Uchwała nr 339/XXXV/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszęcin, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów 4.04.2017 2162/2017
 Uchwała nr 347/XXXVI/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Koszęcin na 2018 rok 9.05.2017 2956/2017
Uchwała nr 344/XXXVI/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert 9.05.2017 2955/2017
Uchwała nr 358/XXXVII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszęcin, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów 7.06.2017 3507/2017
Uchwała nr 357/XXXVII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Koszęcin 7.06.2017 3506/2017
Uchwała nr 373/XXXIX/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Koszęcin 4.06.2017 4453/2017
Uchwała nr 384/XLI/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 3.10.2017 5182/2017
Uchwała nr 396/XLIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 27.11.2017 6284/2017
Uchwała nr 397/XLIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. 27.11.2017 6285/2017
Uchwała nr 398/XLIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Koszęcin za 2018 rok 27.11.2017 6286/2017
Uchwała nr 399/XLIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 27.11.2017 6287/2017
Uchwała nr 401/XLIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 27.11.2017 6288/2017
Uchwała nr 406/XLIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Koszęcin 27.11.2017 6289/2017
Uchwała nr 402/XLIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru druków w wymiarach podatkowych 30.11.2017 6409/2017
Uchwała nr 417/XLV/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 9.01.2018 210/2018

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2017 18:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aniela Hypa
Ilość wyświetleń: 366
09 stycznia 2018 19:34 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2017 16:05 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2017 16:02 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)