Środowisko naturalne

Informacja o miejscu i sposobie prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Działając na podstawie art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie, Wójt Gminy Koszęcin podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie prowadzenia i miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książkach ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie, które to książki prowadzone są przez Zarządcę oraz Dzierżawców obwodów łowieckich.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2018 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Szymon Brawer
Ilość wyświetleń: 83
21 maja 2018 13:03 Szymon Brawer - Dodanie załącznika [obwod_nr_57__kolo_lowieckie_dabrowa_w_koszecinie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2018 09:08 Szymon Brawer - Dodanie załącznika [pgl_lasy_panstwowe_nadlesnictwo_koszecin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2018 09:07 Szymon Brawer - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)