Inne informacje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informujemy o obowiązującym zakazie umieszczania tablic i urządzeń reklamowych w pasie drogowym dróg wojewódzkich.

INFORMACJA Informujemy o obowiązującym zakazie umieszczania tablic i urządzeń reklamowych w pasie drogowym dróg wojewódzkich przebiegających przez Gminę Koszęcin oraz o nakazie usunięcia powyższych w przypadku braku zezwolenia zarządcy drogi (Zarządu Województwa Śląskiego) w myśl obowiązujących przepisów.