Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania

Rejestr znajduje się w Urzędzie Gminy pokój Nr 3

Rejestr uchwał Rady Gminy

Miejsce prowadzenia: Biuro Rady Gminy Osoba prowadząca: Aniela Hypa Sposób udostępniania: na pisemny wniosek lub złożony ustnie . Godziny i miejsce udostępnienia : w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek w godz. 7.30- 17.00, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00) - w pokoju nr 19

Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy

Miejsce prowadzenia: Sekretariat Urzędu Gminy w Koszęcinie Osoba prowadząca: Monika Kryś Sposób udostępniania: na pisemny wniosek lub złożony ustnie . Godziny i miejsce udostępnienia : w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek w godz. 7.30- 17.00, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00)...

Rejestr skarg i wniosków

Miejsce prowadzenia: Sekretariat Urzędu Gminy w Koszęcinie Osoba prowadząca: Monika Kryś Sposób udostępniania: na pisemny wniosek lub złożony ustnie . Godziny i miejsce udostępnienia : w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek w godz. 7.30- 17.00, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00)...