Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa ul. Bema w Koszęcinie

Zgodnie z załącznikami

Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sadów i Wierzbie. Numer ogłoszenia: 164005 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

Koszęcin: Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sadów i Wierzbie. Numer ogłoszenia: 164005 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...