Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Informujemy, iż decyzją nr GL.RET.070.7.181.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 maja 2018 r. , z dniem 10 czerwca b.r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków .

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Informujemy, iż decyzją nr GL.RET.070.7.151.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 maja 2018 r. , z dniem 9 czerwca b.r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.