Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

Zawiadamiam, że w dniu 21 października 2008 roku o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój Nr 16 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki. Tematem posiedzenia będzie: 1. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

Zawiadamiam, że w dniu 06 października 2008 roku o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój Nr 16 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki. Tematem posiedzenia będzie: Propozycje Komisji do projektu budżetu na 2009 rok. Informacja Kierownika GOPS w temacie udzielania pomocy społecznej. ...

Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Lista kadydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika USC /załącznik/

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 16 września 2008 roku o godzinie 1600 w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój Nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie: Wybór projektu herbu Gminy. Omówienie spraw związanych z przystąpieniem do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Sprawy...

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE

OGŁOSZENIE Wójt Gminy w Koszęcinie informuje, że w dniach od 1 do 15 września 2008 roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie Gminy Koszęcin i będących w trudnej sytuacji materialnej....

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy informuje, że do dnia 30 września 2008 roku w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój nr 19 będą przyjmowane, w ramach Programu „UCZEŃ NA WSI” ,wnioski o dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Koszęcin. O dofinansowanie kosztów nauki może...

Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w UG Koszęcin

Wójt Gminy Koszęcin ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Koszęcinie /szczegołowe informacje w załączniku/