Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

W dniu 12 lutego 2010 r. o godzinie 15-tej odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komsiji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego do Cieszowej . Tematem posiedzenia będzie : Wydanie opinii dotyczącej Spichlerza w Cieszowej do wniosku wnoszonego o wykreślenia budynku z rejestru zabytków. Przewodniczący...

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY I WYCHOWANIA , KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

W dniu 01 lutego 2010 r. ( poniedziałek) o godz. 14 –tej w Urzędzie Gminy w Koszęcinie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty. Tematem posiedzenia będzie : 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok. 2. Plan zajęć w okresie ferii zimowych . Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł ...

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

W miesiącu styczniu 2010 r. Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Anioł pełni dyżury w każdy wtorek i czwartek od godziny 15-tej do 17-tej w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój Nr 16.