Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na terenie Gminy - II edycja

Ogłoszony został ponownie konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na terenie Gminy Szczegóły w dziale "Oferty Inwestycyjne"

Ogłoszenie w sprawie likwidacji Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”

Lubliniec, 2009-02-09 O G Ł O S Z E N I E Likwidator Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty” w likwidacji z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 informuje, że uchwałą Nr 7/III/2008 Zgromadzenia Związku z 2 października 2008 r. postanowiono o rozwiązaniu...

Nadzór inwestorski

Koszęcin 13.01.2009 r. Nr.GK/7024/1A/2009 r. Gmina Koszęcin zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej w ulicy Miodowej w Koszecinie. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „ Budowa sieci wodociągowej w ulicy Miodowej w Koszecinie oraz...