Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na terenie Gminy Koszęcin w 2009 roku.

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2009 Wójta Gminy Koszęcin z dnia 14 stycznia 2009r. Ogłoszenie Wójt Gminy Koszęcin, działając zgodnie z art. 11, ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003r.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację...

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego-kasjera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszęcinie.

Kierownik Gminnego Ośrdka Pomocy Społecznej w Koszęcinie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze tj.: księgowy-kasjer w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 11a Więcej informacji w załączniku