Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Handlu, Usług i Wytwórczości , Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2008 roku o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój Nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Handlu, Usług i Wytwórczości, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki. Tematem posiedzenia będzie: ...

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu,Fiannsów i Planu oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2008 roku o godzinie 1430 w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój Nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planu oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenia będzie: Ustalenie podatków...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 16 października 2008 roku o godzinie 1530 w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój Nr 16 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie: 1. Rozpatrzenie skargi na działalność GOPS w Koszęcinie. 2. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie...

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Handlu, Usług i Wytwórczości

Zawiadamiam, że w dniu 22 października 2008 roku o godzinie 1500 w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój Nr 16 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Handlu, Usług i Wytwórczości. Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie wniosku w sprawie umożliwienia wjazdu na posesję od strony Alejki w Koszęcinie....

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

Zawiadamiam, że w dniu 21 października 2008 roku o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój Nr 16 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki. Tematem posiedzenia będzie: 1. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

Zawiadamiam, że w dniu 06 października 2008 roku o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój Nr 16 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki. Tematem posiedzenia będzie: Propozycje Komisji do projektu budżetu na 2009 rok. Informacja Kierownika GOPS w temacie udzielania pomocy społecznej. ...

Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Lista kadydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika USC /załącznik/

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 16 września 2008 roku o godzinie 1600 w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój Nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie: Wybór projektu herbu Gminy. Omówienie spraw związanych z przystąpieniem do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Sprawy...