Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Urząd Gminy w Koszęcinie ogłasza nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Koszęcin.

Urząd Gminy w Koszęcinie ogłasza nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Koszęcin". Nabór trwać będzie od 4 maja 2009r. do 2 czerwca 2009r. Wnioski mogą składać mieszkańcy Gminy Koszęcin, którzy planują przeprowadzić w najbliższym czasie wymianę kotła...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na terenie Gminy - II edycja

Ogłoszony został ponownie konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na terenie Gminy Szczegóły w dziale "Oferty Inwestycyjne"

Ogłoszenie w sprawie likwidacji Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”

Lubliniec, 2009-02-09 O G Ł O S Z E N I E Likwidator Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty” w likwidacji z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 informuje, że uchwałą Nr 7/III/2008 Zgromadzenia Związku z 2 października 2008 r. postanowiono o rozwiązaniu...