Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY I WYCHOWANIA , KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

W dniu 18 maja 2010 r. o godz. 14-tej w Urzędzie Gminy w Koszęcinie ( pokój Nr 16) odbędzie się posiedzenie Komisji Oswiaty i Wychowania , Kultury, Sportu i Turystyki. Tematem posiedzenia bedzie ; Podsumowanie akcji "Polska Biega". Wizja w terenie: - cmentarz ewangielicki w Koszecinie, - cmentarz żydowski w Cieszowej. Przewodniczący...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 12 lutego 2010 r. o godzinie 15-tej w sali obrad Urzędu Gminy w Koszęcinie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej . Tematem posiedzenia bedzie : Realizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy za 2009 rok. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok. Przewodniczacy Rady Gminy Michał Anioł ...

Posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

W dniu 12 lutego 2010 r. o godzinie 15-tej odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komsiji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego do Cieszowej . Tematem posiedzenia będzie : Wydanie opinii dotyczącej Spichlerza w Cieszowej do wniosku wnoszonego o wykreślenia budynku z rejestru zabytków. Przewodniczący...

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY I WYCHOWANIA , KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

W dniu 01 lutego 2010 r. ( poniedziałek) o godz. 14 –tej w Urzędzie Gminy w Koszęcinie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty. Tematem posiedzenia będzie : 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok. 2. Plan zajęć w okresie ferii zimowych . Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł ...