Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy

INFORMACJA W dniu 29 października 2009 r. o godzinie 15-tej w Urzędzie Gminy w Koszęcinie (pokój Nr 16) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie : 1. Ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2010 r. 2. Sprawy bieżące. Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł ...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania

INFORMACJA W dniu 27 października 2009 r. o godzinie 14-tej w Urzędzie Gminy w Koszęcinie (pokój Nr 16) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki. Tematem posiedzenia będzie : 1. Zaopiniowanie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Koszęcin za rok szkolny 2008/2009. 2. Podsumowanie...