Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego-kasjera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszęcinie.

Kierownik Gminnego Ośrdka Pomocy Społecznej w Koszęcinie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze tj.: księgowy-kasjer w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 11a Więcej informacji w załączniku

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy w miesiącu grudniu 2008 roku

Zawiadamiam, że w dniach : 01.12. 2008 r. o godz. 10 -tej w Urzędzie Gminy w Koszęcinie (pokój Nr 16 ) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Handlu, Usług i Wytwórczości, 02.12.2008 r. o godzinie 15-tej w Urzędzie Gminy w Koszęcinie (pokój Nr 16 ) odbędzie się posiedzenie Komsiji Budżetu, Finansów...

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Handlu, Usług i Wytwórczości , Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2008 roku o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój Nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Handlu, Usług i Wytwórczości, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki. Tematem posiedzenia będzie: ...

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu,Fiannsów i Planu oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2008 roku o godzinie 1430 w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój Nr 16 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planu oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenia będzie: Ustalenie podatków...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 16 października 2008 roku o godzinie 1530 w Urzędzie Gminy w Koszęcinie pokój Nr 16 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie: 1. Rozpatrzenie skargi na działalność GOPS w Koszęcinie. 2. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie...