Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów " NASZA PRZYSZŁOŚĆ"

Oferta organizacji pozarządowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów " NASZA PRZYSZŁOŚĆ" na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U,. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Można...

Biogazownia Nowy Dwór

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przemysłowa Produkcja Energii Odnawialnej - Nowy Dwór" - Biogazownia.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania środowiskowego dot. budowy wiatraków w sołectwie Sadów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania środowiskowego - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reslizację przedsiewziecia polegającego na budowie 5 elektrowni wiatrowych na terenie sołectwie Sadów.

Ogłoszenie

Informujemy, że wszystkie sprawy bieżące publikowane są w zakładce "KOMUNIKATY".