Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów " NASZA PRZYSZŁOŚĆ"

Oferta organizacji pozarządowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów " NASZA PRZYSZŁOŚĆ" na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U,. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Można...