Rejestr zmian

17 stycznia 2018 12:13 3 dni temu

Informacje: Wspólne posiedzenia Komisji Rady

Dodanie załącznika [protokol_ze_wspolnego_posiedzenia_komisji_rady_gminy_z_dnia_24_pazdzi ernika_2017_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Aniela Hypa

17 stycznia 2018 12:09 3 dni temu

Informacje: KOMISJA OŚWIATY I WYCHOWANIA, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Dodanie załącznika [protokol__nr_42_z_posiedzena_komisji_oswiaty_i_wychowania_kultury_spo rtu_i_turystyki_z_dnia_07_grudnia_2017_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Aniela Hypa

17 stycznia 2018 12:09 3 dni temu

Informacje: KOMISJA OŚWIATY I WYCHOWANIA, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Dodanie załącznika [protokol_nr_41_z_posiedzenia_komisji_oswiaty_i_wychowania_kultury_spo rtu_i_turystyki_z_dnia_28_listopada_2017_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Aniela Hypa

17 stycznia 2018 12:09 3 dni temu

Informacje: KOMISJA OŚWIATY I WYCHOWANIA, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Dodanie załącznika [protokol_nr_40_z_posiedzenia_komisji_oswiaty_i_wychowania_kultury_spo rtu_i_turystyki_z_dnia_14_listopada_2017_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Aniela Hypa

17 stycznia 2018 12:08 3 dni temu

Informacje: KOMISJA OŚWIATY I WYCHOWANIA, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Dodanie załącznika [protokol_nr_39_z_posiedzenia_komisji_oswiaty_i_wychowania__kultury_sp ortu_i_turystyki__z_dnia_27_pazdziernika_2017_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Aniela Hypa

17 stycznia 2018 11:15 3 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Koszęcin z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Koszęcin

Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_7_wojta_gminy_koszecin_z_dnia_15_stycznia_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Aniela Hypa

16 stycznia 2018 18:21 3 dni temu

Prawo Miejscowe: Zbiór aktów prawa miejscowego 2018

Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Aniela Hypa

15 stycznia 2018 10:10 5 dni temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 99984