Rejestr zmian

15 maja 2019 11:27 3 dni temu

Zarządzenia: ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2019 Wójta Gminy Koszecin z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ptwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie...

Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or0050312019_wojta_gminy_koszecin_z_dnia_15_lutego_201 9_r_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej_ds_opiniowania_ofert_zlozo nych_w_ptwartym_konkursie_ofert_na_wsparcie_lub_powierzenie_realizacji _zadania_publicznego_w.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Piotr Nowakowski

15 maja 2019 11:25 3 dni temu

Zarządzenia: ZARZĄDZENIE NR OR.0050.35.2019.D WÓJTA GMINY KOSZĘCIN Z DNIA 26 LUTEGO 2019 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy do Uchwały NR 72VII2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 lutego 2019 r.

Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or0050352019d_wojta_gminy_koszecin_z_dnia_26_lutego_20 19_roku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_do_uchwaly_nr_72vii2019_rady_ gminy_koszecin_z_dnia_26_lutego_2019__r.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Piotr Nowakowski

15 maja 2019 11:20 3 dni temu

Zarządzenia: ZARZĄDZENIE NR OR.0050.69.2019.D WÓJTA GMINY KOSZĘCIN Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 ROKU w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Koszęcin na 2019 rok.

Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or0050692019d_wojta_gminy_koszecin_z_dnia_30_kwietnia_ 2019_roku_w_sprawie_zmian_w_planie_finansowym_gminy_koszecin_na_2019_r ok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Piotr Nowakowski

15 maja 2019 11:20 3 dni temu

Zarządzenia: ZARZĄDZENIE NR OR.0050.60.2019 Wójta Gminy Koszęcin z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z cześciowym uruchomieniem rezerwy ogólnej

Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or0050602019_wojta_gminy_koszecin_z_dnia_10_kwietnia_2 019_r_w_sprawie_zmian_budzetu_gminy_na_2019_rok_w_zwiazku_z_czesciowym _uruchomieniem_rezerwy_ogolnej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Piotr Nowakowski

15 maja 2019 11:19 3 dni temu

Zarządzenia: ZARZĄDZENIE NR OR.0050.57.2019 Wójta Gminy Koszęcin z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok

Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or0050572019_wojta_gminy_koszecin_z_dnia_08_kwietnia_2 019_r_w_sprawie_zmian_budzetu_gminy_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Piotr Nowakowski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 163495