Rejestr zmian

11 kwietnia 2018 09:10 9 dni temu

Sprzedaż: Sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 2954/671 k.m. 1-7, obręb Koszęcin o powierzchni 0,0821 ha, położonej w miejscowości Koszęcin przy ul. Zamkowej 2

Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyniku_drugiego_pisemnego_przetargu_nieograniczonego_na_ sprzedaz_nieruchomosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: admin1401 admin1401

10 kwietnia 2018 12:03 10 dni temu

08 kwietnia 2018 12:35 12 dni temu

Komunikaty: Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki - 11 kwietnia 2018 r.

Dodanie załącznika [informacja_o_posiedzeniu_komisji_oswiaty_w_dniu_11_kwietnia_2018_r.do cx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Aniela Hypa

08 kwietnia 2018 12:34 12 dni temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 114779