Prawo miejscowe

Zbiór aktów prawa miejscowego 2016

Treść uchwały

Data ogłoszenia

Numer Dziennika

Urzędowego /Pozycja

 

 Uchwała nr 139/XVII/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 8.01.2016

 164/2016

Uchwała nr 160/XVIII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Koszęcin, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

8.03.2016

1538/2016

Uchwała nr 161/XVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

18.03.2016

1718/2016

Uchwała nr 168/XIX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Koszęcin

18.03.2016

1719/2016

Uchwała nr 170/XIX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

18.03.2016

1720/2016

Uchwała nr 172/XX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu instytucji upowszechniania kultury – Domu Kultury im. Walentego Roździeńskiego w Koszęcinie

31.03.2016

1915/2016

Uchwała nr 179/XXI/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi publicznej

13.05.2016

2739/2016

Uchwała nr 187/XXII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koszęcin

9.06.2016

3229/2016

Uchwała nr 225/XXV/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

4.08.2016

4235/2016

Uchwała nr 224/XXV/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

4.08.2016

4234/2016

Uchwała nr 223/XXV/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin

4.08.2016

4233/2016

Uchwała nr 222/XXV/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koszęcin

4.08.2016

4232/2016

Uchwała nr 233/XXVI/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

10.082016

4277/2016

Uchwała nr 242/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


26.09.2016 4801/2016
Uchwała nr 258/XXVIII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koszęcin 25.10.2016 5330/2016
Uchwała nr 266/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 9.12.2016 6691/2016
Uchwała nr 267/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Koszęcin za 2017 r. 9.12.2016 6692/2016
Uchwała nr 268/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. 9.12.2016 6693/2016
Uchwała nr 278/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piłka, dla terenów przy ul. Koszęcińskiej 9.12.2016 6694/2016
Uchwała nr 279/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piłka, dla terenów przy ul.Zielonej 9.12.2016 6695/2016
Uchwała nr 280/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusinowice, dla terenów między ul. Dworcową i Leśną 9.12.2016 6696/2016
Uchwała nr 281/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzebiń, dla terenów przy ul. Krótkiej 9.12.2016 6697/2016
Uchwała nr 282/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzebiń, dla terenów przy ul. Dębowej 9.12.2016 6698/2016
Uchwała nr 283/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbie, dla terenów przy ul. Rolniczej 9.12.2016 6699/2016
Uchwała nr 285/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin 9.12.2016 6700/2016
Uchwała nr 292/XXXI/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Koszęcin 16.12.2016 6917/2016
Uchwała nr 293/XXXI/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 16.12.2016 6918/2016
Uchwała nr 294/XXXI/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 16.12.2016 6919/2016

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2016 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Nowakowski
Ilość wyświetleń: 1605
05 lutego 2017 18:11 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lutego 2017 18:06 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2016 19:58 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)