Prawo miejscowe

Zbiór aktów prawa miejscowego 2015

Treść uchwały

Data ogłoszenia

Numer Dziennika

Urzędowego /Pozycja

 

Uchwała nr 29/III/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 13/II/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2015 rok

26 stycznia 2015 r.

334/2015

Uchwała nr 32/IV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Koszęcin

20 lutego 2015 r.

892/2015

Uchwała nr 33/IV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie Statutu Sołectwa Brusiek

20 lutego 2015 r.

893/2015

Uchwała nr 34/IV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie Statutu Sołectwa Cieszowa

20 lutego 2015 r.

894/2015

Uchwała nr 35/IV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rusinowice

20 lutego 2015 r.

895/2015

Uchwała nr 36/IV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie Statutu Sołectwa Piłka

20 lutego 2015 r.

896/2015

Uchwała nr 37/IV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sadów

20 lutego 2015 r.

897/2015

Uchwała nr 38/IV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie Statutu Sołectwa Strzebiń

20 lutego 2015 r.

898/2015

Uchwała nr 39/IV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wierzbie

20 lutego 2015 r. 899/2015
Uchwała nr 40/IV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koszęcin, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów 20 lutego 2015 r. 900/2015
Uchwała nr 46/IV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy  20 luteg 2015 r. 901/2015
Uchwała nr 44/IV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Koszęcinie w rejonie ulic K. Mańki oraz Opiełki 23 lutego 2015 r. 914/2015
Uchwała nr 45/IV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowości Cieszowa w rejonie ulicy Polnej 23 lutego 2015 r. 915/2015
Uchwała nr 54/VI/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 20 kwietnia 2015 r. 2358/2015
Uchwała nr 58/VI/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 20 kwietnia 2015 r. 2359/2015
Uchwała nr 69/VII/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 7 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 156/XVI/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 21 maja 2015 r. 2839/2015
Uchwała nr 80/IX/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci użytku ekologicznego na części obszaru „Żwirowiska w Cieszowej” w gminie Koszęcin oraz ustalenia nowych granic użytku ekologicznego 3 lipca 2015 r. 3590/2015
Uchwała nr 88/IX/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Koszęcin 6 lipca 2015 r. 3660/2015
Uchwała nr 85/IX/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Uchylenia Uchwały Nr 66/VII/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 532/LV/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. 3 lipca 2015 r. 3591/2015
Uchwała nr 111/XIV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 19 listopada 2015 r. 5840/2015
Uchwała nr 112/XIV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 19 listopada 2015 r. 5481/2015
Uchwała nr 113/XIV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 19 listopada 2015 r. 5842/2015
Uchwała nr 120/XV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2016 r. 9 grudnia 2015 r. 6591/2015
Uchwała nr 121/XV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjetej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Koszęcin na 2016 r. 9 grudnia 2015 r. 6592/2015
Uchwała nr 122/XV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków tarnsportowych na 2016 r 9 grudnia 2015 r. 6593/2015
Uchwała nr 123/XV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 grudnia 2015 r. 6594/2015
Uchwała nr 124/XV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 9 grudnia 2015 r. 6595/2015
Uchwała nr 126/XV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu instytucji upowszechniania kultury – Domu Kultury im. Walentego Roździeńskiego w Koszęcinie 9 grudnia 2015 r. 6596/2015
Uchwała nr 127/XV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie 9 grudnia 2015 r. 6597/2015
Uchwała nr 133/XV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Koszęcin 9 grudnia 2015 r. 6598/2015
Uchwała nr 147/XVII/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru druków w wymiarach podatkowych 29 grudnia 2015 r. 7655/2015
Uchwała nr 148/XVII/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej i zasad jej poboru 29 grudnia 2015 r. 7656/2015
Uchwała nr 150/XVII/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29 grudnia 2015 r. 7657/2015
     

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2015 19:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aniela Hypa
Ilość wyświetleń: 2029
21 stycznia 2016 19:10 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2015 20:33 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2015 16:16 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)