Prawo miejscowe

Zbiór aktów prawa miejscowego 2014

Treść uchwały

Data ogłoszenia

Numer Dziennika

Urzędowego /Pozycja

 

Uchwała nr 410/XLII/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2014 rok.

21 Stycznia 2014 r.

426/2014

Uchwała nr 421/XLIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

27 Stycznia 2014 r. 460/2014

Uchwała nr 426/XLIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

27 Stycznia 2014 r. 461/2014

Uchwała nr 427/XLIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

27 Stycznia 2014 r. 462/2014

Uchwała nr 428/XLIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 14 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 269/XXVI/2012 w sprawie podziału Gminy Koszęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

27 Stycznia 2014 r. 463/2014
Uchwała nr 482/L/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze w Wierzbiu. 11 Lipca 2014 r. 3999/2014
Uchwała nr 483/L/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze w Koszęcinie. 11 Lipca 2014 r. 4000/2014
Uchwała nr 503/LI/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej 28 Września 2014 4353/2014
Uchwała nr 504/LI/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy społecznej w formie dodatkowego posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 28 Września 2014 4354/2014
Uchwała nr 513/LII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16 Października 2014 5221/2014
Uchwała nr 515/LI/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zwalczania rosliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) 17 Października 2014 5234/2014
Uchwała nr 518/LII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 19 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 105/X/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Koszęcin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 17 Października 2014 5235/2014
Uchwała nr 525/LIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 518/LII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 19 września 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Koszęcin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 17 Października 2014 5236/2014
Uchwała nr 527/LIV/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. 24 Listopada 2014 6122/2014
Uchwała nr 528/LIV/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Koszęcin na rok 2015 24 Listopada 2014 6123/2014
Uchwała nr 529/LIV/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. 24 Listopada 2014 6124/2014
Uchwała nr 532/LIV/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej 24 Listopada 2014 6125/2014
Uchwała nr 11/I/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. 2 Grudnia 2014 6307/2014
Uchwała nr 13/II/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. 26 Stycznia 2015 333/2015

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2014 20:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aniela Hypa
Ilość wyświetleń: 1904
03 lutego 2015 19:58 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lutego 2015 19:57 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lutego 2015 19:53 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)