Prawo miejscowe

Zbiór aktów prawa miejscowego 2013

Treść uchwały

Data ogłoszenia

Numer Dziennika

Urzędowego /Pozycja

 

Uchwała Nr 284/XXVIII/2012 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 256/XXIV/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania  nazwy drodze w Strzebiniu,

28 stycznia 2013 r.

 890/2013

Uchwała Nr 283/XXVIII/2012 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania  zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koszęcin,

29 stycznia 2013 965/2013

Uchwała Nr 310/XXX/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 stycznia 2013 r.w sprawie podziału gminy Koszęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,

04 marca 2013 r. 2018/2013

Uchwała Nr 316/XXXI/2013  Rady Gminy Koszęcin
z dnia 13 marca 2013 r w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 290/XXIX/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin, 

25 marca 2013 r 2756/2013

Uchwała Nr 317/XXXI/2013  Rady Gminy Koszęcin
z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 293/XXIX/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania  tych odpadów,

25 marca 2013 r. 2757/2013
Uchwała Nr 318/XXXI/2013  Rady Gminy Koszęcin
z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 291/XXIX/2012 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 27grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 25 marca 2013 r.  2758/2013

Uchwała Nr 319/XXXI/2013  Rady Gminy Koszęcin
z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie Zmiany statutu Instytucji Upowszechniania Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszęcinie.

25 marca 2013 r. 2759/2013
Uchwała Nr 336/XXXIII/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 20 maja 2013r. w sprawie odwołania inkasenta podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
7 czerwca 2013 r. 4184/2013
Uchwała Nr 332/XXXIII/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 20 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzebiń, w rejonie ul. Stawowej
.
14 czerwca 2013 4339/2013
Uchwała Nr 333/XXXIII/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 20 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w Koszęcinie
14 czerwca 2013 4340/2013
Uchwała Nr 334/XXXIII/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 20 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbie w gminie Koszęcin
14 czerwca 2013 4341/2013
Uchwała Nr 335/XXXIII/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 20 maja 2013r. w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadów w gminie Koszęcin
14 czerwca 2013 4342/2013
Uchwała Nr 346/XXXIV/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ul. Sobieskiego z ul. Cegielnianą we wsi Koszęcin
14 czerwca 2013 4343/2013
Uchwała Nr 353/XXXV/2013  Rady Gminy Koszęcin
z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koszęcin w okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i Leśnej
23 lipca 2013 5104/2013
Uchwała Nr 354/XXXV/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i Rusinowice
23 lipca 2013 5105/2013
Uchwała Nr 355/XXXV/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie sąsiadującym z miejscowością Łazy
23 lipca 2013 5106/2013

Uchwała Nr 357/XXXVI/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Koszęcin

27 sierpnia 2013 5350/2013
Uchwała Nr 358/XXXVI/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27 sierpnia 2013  5351/2013
Uchwała Nr 365/XXXVI/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze w Strzebiniu
27 sierpnia 2013 5352/2013
Uchwała Nr 366/XXXVI/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łazy gmina Koszęcin
27 sierpnia 2013 5353/2013
Uchwała Nr 367/XXXVI/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwalę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
27 sierpnia 2013 5354/2013
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 8 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. 14 października 2013 6136/2013
Uchwała Nr 381/XXXVIII/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 8 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 14 października 2013 6137/2013
Uchwała Nr 383/XXXVIII/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 8 października 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z sal gimnastycznych szkół prowadzonych przez Gminę Koszęcin 16 października 2013 6158/2013

Uchwała nr 387/XXXIX/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Koszęcin na rok 2014

28 listopad 2013 6945/2013
Uchwała nr 388/XXXIX/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
28 listopada 2013 6946/2013
Uchwała nr 389/XXXIX/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej
28 listopda 2013 6947/2013
Uchwała nr 392/XXXIX/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy Alei w Strzebiniu
28 listopada 2013 6948/2013
Uchwała nr 393/XXXIX/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych
28 listopada 2013 6949/2013
Uchwała nr 403/XL/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
16 grudnia 2013 7649/2013
Uchwała nr 406/XLI/2013 Rady Gminy Koszęcin
z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
31 grudnia 2013 7960/2013

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2013 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aniela Hypa
Ilość wyświetleń: 2503
31 grudnia 2013 21:18 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2013 21:08 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 października 2013 20:51 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)