Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr 103/X/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koszęcin na lata 2019-2024

Relacja do aktów Jest zmieniany przez DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.5002 (Uchwała Nr 126/XIII/2019 z dnia 27 czerca 2019 r.)