Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr 154/XV/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce

Realcje do aktów Uchyla DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.248.4177 (Uchwała Nr 108/X/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.) Jest zmieniany przez DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.6826 ( Uchwała Nr 160/XVI/2019 z dnia 30 września 2019 r.)