Prawo miejscowe (2015)

Wybierz rok

Uchwała Nr 141/XVII/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Koszęcin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1922/719

Uchwałą Nr 169/XIX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 lutego 2016 r. uchylona została Uchwała Nr 141/XVII/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomosci położonej w miejscowosci Koszęcin, oznaczonej numerem eidencyjnym działki 1922