Prawo miejscowe (2012)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR 283/XXVIII/2012 RADY GMINY KOSZĘCIN z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koszęcin

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.34.2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 283/XXVIII/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania...

UCHWAŁA NR 280/XXVIII/2012 RADY GMINY KOSZĘCIN z dnia 12 grudnia 2012 r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.36.2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr 280/XXVIII/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin,udostępnionych dla operatorów oraz...