Komisja Rewizyjna Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Do zadań komisji rewizyjnej należy kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Rada może zlecić komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje do rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Skład

Przewodniczący Komisji

Członek

Członek

Członek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2010 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Nowakowski
Ilość wyświetleń: 63170
20 listopada 2018 10:24 (Aniela Hypa) - Dodanie członka komisji: Członek.
20 listopada 2018 10:24 (Aniela Hypa) - Dodanie członka komisji: Członek.
20 listopada 2018 10:23 (Aniela Hypa) - Dodanie członka komisji: Członek.